Univrsiteit Leiden [logo]

Skip Navigation LinksBron-overzicht

Type Rapport
Auteur(s) Association of Language Testing in Europe
Editor(s)
Titel Manual for Language Test Development and Examining.
Abstract Dit document is een handleiding voor toetsontwikkeling en toetsafname in relatie tot het ERK. Het boek is bedoeld voor iedereen die taaltoetsen die gerelateerd zijn aan het Europees Referentiekader ontwikkelt of afneemt. Verschillende aspecten van taaltoetsing komen aan de orde. In sectie 1 worden de sleutelbegrippen op het gebied van taaltoetsing besproken en wordt benadrukt dat de ontwikkeling van toetsen en de afname ervan een cyclisch proces is. Sectie 2 gaat in op het proces van toetsontwikkeling. Sectie 3 beslaat een beschrijving van de te nemen stappen bij het samenstellen van de toets. Het vierde deel gaat over de registratie van toetsen, toetsdeelnemers en toetsmaterialen, in het vijfde deel wordt de verwerking van toetsen behandeld (toetsnormering e.d.) en tot slot wordt in deel zes besproken hoe het gehele proces van toetsing geëvalueerd kan worden zodat verbeteringen aangebracht kunnen worden
Overige informatie De Council of Europe heeft een eigen websites met publicaties [link]
Jaar 2011
Stad Strasbourg
Uitgever Council of Europe
ISBN
Pagina's
Tijdschrift/Bundel
Uitgave/Editie
Volledige tekst [link]
Sleutelwoorden toetsing, taaltest, taalonderzoek, docentonderzoek, validiteit, testen