Univrsiteit Leiden [logo]

Skip Navigation LinksBron-overzicht

Type Artikel in tijdschrift
Auteur(s) Arends, E., Bakker, H., Buunk, E., Dijks, H., Goede, R. de, Hillen, W., Laumann, M., Maas, S. & Worp, K. van der
Editor(s)
Titel Effectiviteit van grammaticaonderwijs
Abstract Dit artikel presenteert de resulaten van een praktijkonderzoek naar de effectiviteit van grammaticainstructie. Het onderzoek test de instructievormen bij Engels, Spaans en Duits. Hierbij zijn de trappen van vergelijking als uitgangspunt genomen. Gekeken is welke vorm van instructie het meest effectief is; vormen mét of zonder bewustmaking van grammaticaregels, specifieker: (1) de expliciet-inductieve vorm (leerling leidt regel af uit talig aanbod) (2) de expliciet-deductieve vorm (de leerling krijgt regel) (3) impliciet (leerling leert talig materiaal uit het hoofd) (4) incidenteel (leerling komt grammatica incidenteel tegen in tekst en oefening). Uit de resultaten komt naar voren dat expliciete instructie effectiever is dan impliciete, onafhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de aan te leren structuur. Voor de onderwijspraktijk betekent dit onderzoek dat het de moeite loont om in een leergang grammatica zowel expliciet-inductief als expliciet-deductief aan te bieden. Ook blijkt dat het impliciet en incidenteel aanbieden van grammatica nuttig is. Conclusie luidt: ‘Elke manier heeft effect (...) Door af te wisselen in instructievorm bied je variatie en mogelijk differentiatie voor de leerlingen.’
Overige informatie Dit artikel is gebaseerd op een masterscriptie van LIO-studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor een vergelijkbaar onderzoek, eveneens door LIO-studenten, dat voortbouwt op dit onderzoek, zie [link]
Jaar 2010
Stad
Uitgever
ISBN
Pagina's 16-19
Tijdschrift/Bundel Levende Talen Magazine
Uitgave/Editie 7
Volledige tekst [link]
Sleutelwoorden grammaticaonderwijs, inductief, deductief, expliciet, impliciet, complexiteit, vormgericht