Univrsiteit Leiden [logo]

Skip Navigation LinksBron-overzicht

Type Artikel in tijdschrift
Auteur(s) Admiraal, W., Westhoff, G. & Bot, K. de
Editor(s)
Titel Evaluation of bilingual secondary education in the Netherlands: Students' language proficiency in English
Abstract Verslag van een longitudinaal onderzoek naar het effect van het gebruik van Engels als instructietaal in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs op de taalvaardigheid in Engels en Nederlands, en op de resultaten voor de inhoudsvakken (uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW). Vergeleken met een controlegroep (regulier onderwijs) presteren de leerlingen uit het tweetalig onderwijs beter op het gebied van spreek- en leesvaardigheid in het Engels. Er werd geen positief effect van tweetalig onderwijs gevonden op het gebied van receptieve woordkennis. Verder werden geen negatieve effecten gemeten van tweetalig onderwijs op de inhoudsvakken en de beheersing van het Nederlands. De studie werd uitgevoerd op vijf tweetalige vwo-scholen, en de inhoudsvakken waren geschiedenis en aardrijkskunde. Het onderzoek duurde zes schooljaren en er deden in totaal 1305 leerlingen aan mee. Alle leerlingen legden meerdere woordenschattoetsen af. De lees- en spreekvaardigheid werd eenmaal gemeten, aan het einde van het tweede schooljaar.
Overige informatie Zie ook Huibregtse (2001) en Huibregtse, Admiraal & Meara (2002).
Jaar 2006
Stad
Uitgever
ISBN
Pagina's 75-93
Tijdschrift/Bundel Educational Research and Evaluation
Uitgave/Editie 12 (1)
Volledige tekst
Sleutelwoorden tto, vo, CEFR, ERK, B1, BE, partiële immersie, impliciet leren, EFL vocabulary test