Univrsiteit Leiden [logo]

Skip Navigation LinksBron-overzicht

Type Boek
Auteur(s)
Editor(s) Alcón Soler, E. & Martínez-Flor, A.
Titel Investigating pragmatics in foreign language learning, teaching and testing
Abstract Bundel artikelen over onderzoek naar pragmatische aspecten in het leren, onderwijzen en testen van vreemde talen. Het boek is bedoeld voor onderzoekers en taaldocenten. Beleefdheid is een centraal thema (passend taalgebruik binnen bepaalde sociale en culturele contexten). Het boek bestaat uit drie delen: hoe pragmatiek geleerd kan worden, hoe het onderwezen kan worden, en hoe het getoetst kan worden, allemaal binnen het mvt-onderwijs (in de klas). Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek. Een van de conclusies is dat conversaties in boeken onvoldoende pragmatische input vormen; authentiek audiovisueel materiaal werkt veel beter. Daarnaast blijkt expliciete pragmatische instructie zinvol. Het boek heeft geen index.
Overige informatie Voor inhoudsopgave en uittreksel zie [link].
Jaar 2008
Stad Bristol
Uitgever Multilingual Matters
ISBN 9781847690845
Pagina's
Tijdschrift/Bundel
Uitgave/Editie
Volledige tekst
Sleutelwoorden Engels, Frans, Duits, Spaans, Japans, tussentaal, culturele gewoontes, transfer, taalsocialisatie, conversatie-analyse, socioculturele theorie, ILP, taaldaden, ICT, verontschuldigingen, verzoeken, noticing, interactie, CLIL, vertalen