Univrsiteit Leiden [logo]

Skip Navigation LinksBron-overzicht

Type Boek
Auteur(s)
Editor(s) Aarts, R., Broeder, P. & Maljers, A.
Titel Jong geleerd is oud gedaan, Talen leren in het basisonderwijs
Abstract Bundel artikelen over ontwikkelingen op het gebied van talenonderwijs op de basisschool, bedoeld voor docentenopleiders, leerkrachten en beleidsmakers, verschenen naar aanleiding van een in 2003 gehouden studiedag. De publicaties zijn ondergebracht in vier thema's: taalleerprocessen, taalleeromgevingen, taalleerinstrumenten en projecten en praktische toepassingen. De artikelen in de eerste drie categorieën zijn theoretisch van aard, terwijl de bijdragen in het vierde thema praktisch van aard zijn en bedoeld om ideeën en materiaal te bieden.
Overige informatie
Jaar 2004
Stad Alkmaar
Uitgever Europees Platform - LinguaCentrum, in samenwerking met Babylon - Universiteit van Tilburg
ISBN 9074220509
Pagina's
Tijdschrift/Bundel
Uitgave/Editie
Volledige tekst
Sleutelwoorden po, vroeg vreemdetalenonderwijs, vvto, eibo, Early Bird, versterkt vreemdetalenonderwijs, tweetalig meertalig, tto, taaldiversiteit, toetsing, taalportfolio basisonderwijs, doorlopende leerlijn, woordenschat, taakgericht, ICT, interactief taalonderwijs