Univrsiteit Leiden [logo]

Skip Navigation LinksBron-overzicht

Type Boek
Auteur(s)
Editor(s) Bimmel, P., Canton, J., Fasoglio, D. & Rijlaarsdam, G.
Titel Handboek ontwerpen talen
Abstract Deel drie in de Kohnstamm Kennisreeks (praktische handreikingen voor de didactiek). Dit resultaat van het HOT-project (Handboek Ontwerpen Taalonderwijs) is bedoeld als leidraad bij het ontwerpen van onderwijs door taaldocenten zelf (iets wat de makers van het boek essentieel vinden). Het eerste hoofdstuk beschrijft de werkwijze om tot goed onderwijs van eigen makelij te komen. Daarna volgt een hoofdstuk waarin de ontwerpregels beschreven worden die geformuleerd zijn binnen het HOT-project. Hoofdstuk 3 bevat een bespreking van zes ontwerpen uit het project. Hoofdstuk 4 bevat theoretische bijdragen van verschillende auteurs (waaronder Gerard Westhoff en Zoltán Dörnyei), te beschouwen als een minimale vakdidactiek. Aan de binnenkant van de voorflap is een checklist met de acht ontwerpregels opgenomen.
Overige informatie Het boekje is te bestellen via [link]. Een database met een groot aantal relevante publicaties (voor verschillende talen) is te vinden via [link]. Deze 'repository' wordt voortdurend aangevuld met nieuwe ontwerpen. Zie verder voor een - kritische - bespreking Levende Talen Magazine 95/6, 2008, pp 24-25.
Jaar 2008
Stad Amsterdam
Uitgever Vossiuspers UvA
ISBN 9789056295097
Pagina's
Tijdschrift/Bundel
Uitgave/Editie
Volledige tekst [link]
Sleutelwoorden HOT-ontwerpregels, havo vwo, tweede fase, onderbouw, observerend leren, samenwerkend leren, motivatie, task-based, zelfstandig leren, Duits, ict, evaluatie, Dornyei