Univrsiteit Leiden [logo]

Skip Navigation LinksBron-overzicht

Type Artikel in tijdschrift
Auteur(s) Alderson, J.C., Figueras, N., Kuijper, H., Nold, G., Takala, S. & Tardieu, C.
Editor(s)
Titel Analysing tests of reading and listening in relation to the Common European Framework of Reference: The experience of the Dutch CEFR Construct Project
Abstract Vrij abstract artikel over een project uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, over de bruikbaarheid van het Europees Referentiekader voor de ontwikkeling van lees- en luistertests. Voor de productieve vaardigheden (spreken en schrijven) biedt het ERK voldoende aanknopingspunten, maar voor de receptieve (lezen en luisteren) waarschijnlijk niet. Doel was een instrument te ontwikkelen op basis waarvan lees- en luistervaardigheidstests voor Engels, Frans en Duits op alle zes niveaus van het ERK konden worden gemaakt. Het artikel bevat kritiek op de 'can-do statements' voor lezen en luisteren (inconsistenties, terminologische problemen, gebrek aan definities, hiaten). Daarna wordt het ontwikkelde instrument (een webgebaseerd 'grid') gepresenteerd en toegelicht. De overeenkomst tussen gebruikers van het grid is veelbelovend, maar er moet nog een hoop worden verbeterd.
Overige informatie Zie Alderson et al. (2004) voor achtergrondinformatie. Via [link] heeft men toegang tot het instrument waarmee lees- en luistertests geanalyseerd kunnen worden in termen van het ERK.
Jaar 2006
Stad
Uitgever
ISBN
Pagina's 3-30
Tijdschrift/Bundel Language Assessment Quarterly
Uitgave/Editie 3 (1)
Volledige tekst
Sleutelwoorden CEF, ERK, toetsing, beoordeling, can do statements