Univrsiteit Leiden [logo]

Skip Navigation LinksBron-overzicht

Type Artikel in tijdschrift
Auteur(s) Nicolay, A. C., Poncelet, M.
Editor(s)
Titel Cognitive advantage in children enrolled in a second-language immersion elementary school program for three years
Abstract De auteurs hebben onderzocht of ook tweetaligheid als gevolg van een immersieprogramma op school positieve effecten heeft op de cognitieve ontwikkeling, net als vroege tweetaligheid bij kinderen die in een tweetalig gezin opgroeien. De deelnemers aan het onderzoek waren 106 Franstalige, achtjarige kinderen in België; de helft volgde al 3 jaar een immersieprogramma Engels (50% instructie in de vreemde taal) op school, de helft kreeg les in eentalige klassen (alleen Frans). De groepen waren vergelijkbaar voor socio-economische status (SES) en verbale en non-verbale intelligentie. De kinderen kregen een aantal taken via de computer, om te bepalen hoe snel ze bij bepaalde stimuli reageerden. Zo werden verschillende aspecten van hun cognitieve ontwikkeling gemeten. De tweetalige kinderen reageerden sneller dan de eentalige kinderen bij taken op het gebied van alertheid, selectieve aandacht bij luisteren, gedeelde aandacht en mentale flexibiliteit. Dat was door de onderzoekers voorspeld. Anders dan ze dachten, waren de tweetaligen echter niet beter dan de eentaligen op het gebied van onderdrukking van interferentie, terwijl uit tweetaligheidsonderzoek in het gezin blijkt dat dit meestal het geval is. Omdat de tweetaligen gewend zijn om de taal die ze niet gebruiken te onderdrukken, kunnen ze beter omgaan bij onderdrukken van interferentie in het algemeen. De tegenvallende resultaten zouden volgens de onderzoekers verklaard kunnen worden doordat, ondanks 3 jaar immersie-onderwijs Engels, de tweetalige kinderen het Engels veel minder goed beheersten dan het Frans (productieve en receptieve vocabulairekennis was op het niveau van eentalige Engelse kinderen van ongeveer 5 jaar oud). Ze waren dus onevenwichtige tweetaligen: de vreemde taal was bij hun zwak en dus makkelijker te onderdrukken dan bij evenwichtige tweetaligen. In ieder geval leidt het volgen van een immersieprogramma op school na slechts 3 jaar tot enkele van de cognitieve voordelen die ook bij vroege tweetaligheid worden geassocieerd.
Overige informatie
Jaar 2013
Stad
Uitgever
ISBN
Pagina's 597–607
Tijdschrift/Bundel Bilingualism: Language and Cognition
Uitgave/Editie 16 (3)
Volledige tekst
Sleutelwoorden tto, clil, primair onderwijs, po, basisonderwijs, immersie